rss
 • A kényszeres evés lelki háttere

 • A bulimiában megbetegedettek családjában gyakran figyelhetünk meg konfliktusokkal teli kapcsolatrendszereket, melyek részesek a betegség kialakulásában és fennállásában. Ez a megállapítás természetesen erõs ellenállást vált ki az érintettek szüleibõl. A szülõk ugyanis legjobb tudásukkal próbálták gyermeküket nevelni, boldog életet biztosítani nekik. És most még õk is a hibásak a gyermek megbetegedésében. Természetesen ez így nem igaz, hisz tény, hogy a család egy olyan rendszer, amely hatását több személy összjátéka révén fejti ki, így nem beszélhetünk tettesrõl és áldozatról.

  A legfontosabb azt a kérdést tisztáznunk, hogy vajon hogyan funkcionál a család, és hogyan változhat meg.

  Bulimia, mint a zavart családi atmoszféra eredménye

  A bulimiás személyek családja kívülrõl nézve normálisnak hat. Az apa legtöbbször jólkeresõ szakmában dolgozik, az anya pedig ugyan dolgozik, fõ tevékenysége mégis a háziasszonykodás, teljesen a háztartás vezetésének és a gyermekek nevelésének szenteli magát. Mindkét szülõ kötelességtudó és erõsen tartják magukat a társadalmi normákhoz, értékekhez. A gyermek iskolai teljesítménye általában nagyon jó, de mindenesetre átlagos. Kívülrõl nézve tehát egy harmonikus család képét látjuk, s ezáltal még nehezebben érthetõ az étkezési zavarok kialakulása.

  Merev és homályos törvények

  Minden családnak megvannak a maga törvényei, amelyek az együttélést szabályozzák, és elõírják kinek milyen jogai és kötelességei vannak.

  E törvények nagy részét a szülõk saját nevelésük útján sajátították el, és most továbbadják családjuknak. Ezek a törvények azonban rugalmasak, és pl. a kamaszkor kezdetével változtathatók. A bulimiások családja lényegesen eltér ettõl a normától. E családoknak is megvannak a maguk törvényei, ezek azonban merevek, és kevés individuális szabadságot hagynak a gyereknek. A törvények megkérdõjelezése nem megengedett alkalmazásuk pedig figyelmen kívül hagyja a megváltozott igényeket és képességeket. Gyakran megfigyelhetõ, hogy húsz év körüli bulimiásokat a szülõk még mindig gyermekként kezelnek.

  Konfliktuskerülés

  A család klímáját a teljes harmóniára való törekvés határozza meg. Az érzelmek kimutatását a család legtöbbször bünteti, különösen ha negatív érzelmekrõl van szó, mint a harag, csalódottság, irigység vagy szomorúság. Nyílt viták elkerülendõk hiszen ezek tönkretehetnék a családot. Mivel a családi béke a legfontosabb, minden ki úgy tesz, mintha egyáltalán nem lennének konfliktusok. A bulimiás megtanulja, hogy nem bízhat a saját érzéseiben, hisz érzi ugyan maga körül az agresszivitást és elégedetlenséget, viszont tudja, hogy errõl beszélni lehetetlen.

  Elnyomott igények

  Az egyes családtagok igényeirõl nem lehet nyíltan beszélni: mindenkinek ki kell találnia, mit akar a másik, és ez természetesen félreértésekhez vezet. Míg az egyik családtag meg nem értettnek érzi magát, a másik dühét próbálja elnyomni: a találgatásokra utaltság bizonytalansághoz vezet. A gyermek igényeit (pl. éhség) a szülõ nem veszi figyelembe, nem kérdezi a gyereket vágyai után. "Mi (a szülõk) jobban ismerjük az igényeid, mint te". Így aztán a gyereknek kevés lehetõsége lesz arra, hogy saját maga tanuljon meg dönteni.

  A teljesítmény és siker túlhangsúlyozása

  Teljesítmény és siker rendkívül hangsúlyozottak a családban. A gyerek gyakran mintagyerekként nevelõdik, akitõl a szülõ kimagasló teljesítményt vár el. A család legtöbbször szintén elvárja, hogy a gyerek figyeljen külsõ megjelenésére. A csinos külsõ megléte elengedhetetlen, hiszen minden egyes családtag az egész család reprezentánsa. Ez a beállítottság az étkezési zavarok kialakulásához vezethet. A bulimiások anyja legtöbbször maga is súlyproblémákkal küszködik, ez magyarázza azt is, hogy a gyerek betegségét csak késõn ismerik fel. A legtöbb bulimiás nõ a felnõttkorban is folytatja a gyermekként megtanult konkuráló magatartásformákat, és továbbra is a legjobb eredményeket próbálja elérni. Sikereiket sohasem tudják élvezni, mert mindig hiányzik az az érzésük, hogy elég jók. Nagyon fontos számukra, hogy teljesítményüket mások elismerjék. Önértékelésük másoktól való függése megfelel a korán kialakult félelemnek, hogy nem felelnek meg szüleik elvárásainak.

  A határok átlépése

  A bulimiás személy családja zárt rendszert alkot a külvilággal szemben, amely külvilág fenyegetõként jelenik meg számára. A nagyszülõkkel való kapcsolat legtöbbször nagyon szoros, a család nem határolódik el tõlük. Nagyon sokszor egy családban élnek, vagy legalábbis sûrûn találkoznak, miáltal a nagyszülõk is jelentõs befolyást gyakorolnak a család eseményeire. A család és annak normáinak szem elõtt tartása fontos követelmény, a másság és az önállósági törekvések pedig büntetendõk. Mivel mindez a "csak a legjobbat akarjuk" álarca alatt történik, így a visszautasítás meglehetõsen nehéz.

  A szülõknek általában kevés barátja van, külvilághoz való kapcsolatuk nagyrészt a társadalmi kötelezettségek teljesítésében merül ki. Feltûnõ, hogy a szülõk és nagyszülõk erõsen beleavatkoznak az egyes családtagok érzéseibe, gondolataiba, kommunikációjába, így az egyének önállósága korlátozott.

  A másik személyes szférájába való behatolás, az intim területek megsértése magától értetõdõ dolgok. Mivel az elhatárolódások nem megengedettek, a családtagok "kontúrjai" igen gyengék. Ez az elmosódottság nyilvánul meg a másik tulajdonával való bánásmódban: mindenki magától értetõdõen használja a másik pénzét, ruháját, evõeszközét stb. Titkokat nem tûr meg a család, gyakran egymás leveleit, naplóját olvassák, és a bizalmasan elmesélt dolgokat a családtagok gátlás nélkül mesélik tovább. Az ajtók legtöbbször nyitva állnak, mert a zárt ajtókat a család elutasításként értékeli. Nagyon gyakran a fürdõszoba- és wc-ajtók is nyitva vannak azok használatakor. Ha valaki a szobájába húzódik, a többiek kopogás nélkül lépnek be hozzá. A családtagok természetesnek tartják a meztelenséget, figyelmen kívül hagyva a tinédzser esetleges szégyenérzéseit. A családtagok gyakran kommentálják a másik testformáját, pl. az apa a lány növekvõ melleirõl nyilatkozik vagy éppen gyarapodó testsúlyáról.

  Minimális összetartozás és szerepkeveredések A család általában kevés idõt tölt együtt. A családtagok nem sokat tudnak egymással kezdeni, így inkább kitérnek a másik útjából. Feltûnõ, hogy inkább egymásról, mint egymással beszélnek. Az anya látszólag teljesen elmerül házias tevékenységeiben, de szerepét titokban elutasítja, depresszióban és belsõ ürességben szenved. Önfeláldozásának állandó hangsúlyozásával bûntudatot ébreszt a többi családtagban.

  Az apa szerepe a pénzkeresésre korlátozódik, és elutasítja az apai és férji szerepekkel együttjáró kötelezettségeket. A háztartás és a gyerekek terhe számára magától értetõdõen az asszony kötelessége. Az anya erõsen orientálódik lányára, és minden helyzetben figyelemmel kíséri. A lány önállósági kísérleteit erõsen kritizálja, hálátlanságként és elutasításként éli meg. Anya és lánya között erõs kötõdés figyelhetõ meg, tisztázatlan határokkal és szerepekkel. Az anya üzenetei a nõiességrõl, a nõi szexualitásról kifejezetten negatívak, a testi vágyat nyíltan vagy titokban elutasítja. Az anya és lánya szoros kapcsolata mellett sok esetben az apa számára is lánya az egyetlen, akiben bízhat.

  A szülõk házassági problémáinak következtében az apa - akit felesége szexuálisan elutasít - lányára irányíthatja szexuális vágyait, ami akár zaklatáshoz is vezethet. A lány tehát olyan felelõsséget vállal magára, ami valójában a szülõk dolga. Gyakran játssza el a "jó" gyermek szerepét, hogy a családtagok közti feszültségeket kiegyenlítse. A szülõk büszkék kötelességtudó gyermekükre, és nem sejtik, hogy milyen megterhelés a gyerek számára ez a szerep, mint ahogy az ezzel összefüggõ félelmet sem sejtik, amelyet a kudarctól való rettegés okoz.

  Varró Szilvia

  További információk anorexia és bulimia témákban <<<


Főzés, sütés, táplálkozás kapcsán a receptmix magazin hasznos receptekkel, főzési praktikákkal segíti a finomabbnál finomabb és egészséges reggeli, ebéd, vacsora elkészítését. Főzni jó, enni még jobb, együtt tapasztaltabbá válni a legeslegjobb!
 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Gyanús, ha gyorsan hozzák ki az ételt!

  "Csak frisset eszem" - mondják az egészséges táplálkozás, a wellness életszemlélet élharcosai. Ha bevásárol a piacon csupa friss áruból, megbízható kereskedõtõl és otthon frissen elkészíti - akkor valóban helytálló a kijelentés. De, ha nem, s ha étterembe, pláne gyorsétterembe megy - akkor többnyire csak a frissesség illúzióját kapja azzal, ha "frissensültet" választ, amit frissen (értsd gyorsan) tesznek elé. A konyhamûvészetet komolyan és igényesen gyakorlók számára a frissesség ugyanis pontosan ugyanazt jelenti, mint fenti háziasszonyunk számára: friss alapanyagokból, frissen elkészítve.

 • Az alkohol egészséges, a férfiaknál két pohár a nõknél egy

  A mérsékelt alkoholfogyasztás használ a szív egészségének, azonban a nõknél egy, a férfiaknál kettõ a megengedett napi alkoholos italok száma. Ez a végsõ következtése annak az elemzésnek, amely az alkoholfogyasztás és az egészség közti összefüggésrõl készítettek a Missouri Egyetem kardiológusai. Dr. James H.O'Keefe és kollegái tanulmánya szerint a mérsékelt alkoholfogyasztás hasznos az egészségre és ezek az elõnyök nem az ital típusából (sör, bor vagy tömény ital) adódnak, hanem magától az alkoholtól adódnak.

 • Vigyázzunk, mert nyáron könnyen romlanak az ételek

  Néhány egyszerû tanáccsal segítünk elkerülni a nyár egyik kellemetlenségét, a baktériumok okozta fertõzéseket, amit ételmérgezésnek szoktak nevezni.

  Több fertõzés kellemetlen, ám rövid ideig tartó betegséget okoz, de súlyos következményekkel járó megbetegedések is elõfordulnak. Nyáron gyakran a szabadban sütünk-fõzünk és étkezünk, ezért megkétszerezõdik a fertõzések elõfordulása. Szerencsére azonban némi odafigyeléssel és elõrelátással a nagyobb baj megelõzhetõ. Mindenekelõtt figyeljünk a tünetekre: hasmenés, hányás és hasgörcs.

 • Fogyást segítõ gyümölcsök

  Dr. Mike Moreno egy fogyással kapcsolatos könyv szerzõje arról beszélt, hogy melyek azok a gyümölcsök, amelyeket egy tudatos fogyókúrázó ehet és hogy mikor teheti ezt.

  Dr. Moreno szerint az alacsony szénhidráttal rendelkezõ gyümölcsök azok, amik gyors fogyáshoz vezetnek.Szerinte meglehet “tréfálni” az anyagcserét és ezáltal maximalizálni a kalóriaégetést. A doktor szerint a dinnyében és az ananászban túl sok a cukor.

 • Földközi-tengeri diétával a kilók ellen

  Nemzetközi tanulmányok szerint a Földközi-tenger vidékének lakói - mindenek elõtt a Kréta szigetén élõk - számíthatnak a leghosszabb élettartamra.

  Táplálkozási szakértõk összeállítottak egy egészséges, a Földközi-tenger mellékére jellemzõ élelmiszerekbõl álló diétát: zöldségek, hal és kevés hús, mindezek mellé olívaolaj, fokhagyma, kenyér és némi vörösbor. Ez az étrend nem pusztán védi a szívet és az ereket a zsírok lerakódásától (érelmeszesedés), hanem vonalainknak is jót tesz, szemben a zsíros ételekkel.

 • Veszélyes lehet a szója fogyasztása?

  Noha a szóját sokszor úgy árulják, mint egy szuper összetevõkkel rendelkezõ csodaételt, a szójafehérjét szinte valamennyi ételben megtalálhatjuk.

  Kár, hogy az egészségre gyakorolt hatása fabatkát sem ér – állítja az Ecologist. A szója az utóbbi egy-két évtized alatt jelentõs mértékben fogyókúránk (és normál táplálkozásunk) részévé vált. Ha hiszünk a PR-fogásnak, ez az egyszerû növényi eredetû élelmiszer nem csupán a betegségek ellen kiváló fegyver, de az ember várható élettartamát is meghosszabbítja.

 • Ezeket az ételeket fogyasszuk, ha egészséges és szép hajat szeretnénk

  Ezeket az ételeket fogyasszuk, ha egészséges és szép hajat szeretnénkMinden ember egészséges és szép hajra vágyik, hogy ez ne csak álom legyen, figyeljünk oda arra, milyen ételeket fogyasztunk, mert akadnak olyan ételek, amelyek kifejezetten erősítik a hajhagymákat, ezáltal egészséges fejbőrt és hajat eredményeznek, de vannak olyan ételek is, melyek negatívan hatnak a haj egészségére. Távol-keleti szakértők szerint tíz olyan étel van, melyek erőt és fényt kölcsönöznek hajszálainknak. Ha meg akarunk szabadulni száraz, vagy éppenséggel zsíros, netán kopasz fejtetőnktől, az alábbi ételeket pakoljuk a tányérunkra rendszeresen.

 • Az ősz jótékony finomságai

  Az ősz jótékony finomságaiAlma, barack, szőlő, szilva, dió, sütőtök – ez csak néhány az őszi finomságok közül, amelyek amellett, hogy nagyon finomak, nagyon egészségesek is. Ilyesmit enni sokszor nagy fejtörést okoz, de nem ősszel! Ez az évszak tele van olyan finomságokkal, amelyek hihetetlenül egészségesek a szervezet számára. Nézzük meg, milyen jótékony hatásai vannak az ősz ajándékainak! Az alma az egyik legjobb és legkedveltebb őszi gyümölcsünk. Véd a daganatok kialakulásától, jó a székrekedésre és tisztítja a beleket is.

 • Külsõleg és belsõleg is hasznos szervezetünknek az uborka

  Egyik legegészségesebb zöldségünk az uborka. Nem csak arcpakolásként kiváló, de bõrtisztító hatása miatt is igen közkedvelt növény. Manapság az egészséges táplálkozás fokozatos becsempészése életmódunkba mindenhol vezetõ téma lett - persze joggal. Igaz a mondás, hogy "Azok vagyunk, amit megeszünk", szervezetünk ugyanis a bevitt tápanyagokból építkezik. Mostanra a népbetegségek egyre szélesedõ tárháza miatt egyre többen kezdik felismerni, hogy a tudatos reform táplálkozás elengedhetetlenül szükséges a betegségek elkerülése érdekében.

 • A legjobb tavaszi zöldségek, gyümölcsök

  A legjobb tavaszi zöldségek, gyümölcsökA frissen szedett zöldségek és gyümölcsök nem csak sokkal finomabbak, hanem a tápanyagértékük is jóval magasabb. Ha az általad fogyasztott zöldségeket és gyümölcsöket messze termesztik tőled, akkor valószínűleg utóérlelik őket, hogy a szállítás során ne menjenek tönkre és tökéletes állapotban juthassanak a piacra. Ezalatt a folyamat alatt pedig az értékes tápanyagaikat is el fogják veszíteni. A helyi termékeknek nemcsak az ízük lesz kirobbanó, hanem a bennük található tápanyagok is meghatározóan értékesek lesznek.

 • Öt étek, amelynek fogyasztása naponta ajánlott

  Spenót, tojás, borókabogyó, alma és sütõtök az öt sztár, amelynek fogyasztását naponta ajánlja valamilyen formában egy horvát táplálkozási szakember.

  Olja Martinic arra hívta fel a figyelmet, hogy a spenót "titkos fegyver" az osteoporosis (csontritkulás) ellen és csökkenti a koleszterin szintet. A spenót tele van vitaminnal és ásványi anyagokkal: vassal, mangánnal és káliummal. Legegyszerûbb elkészítési módja, ha forrásban levõ vízbe dobjuk maximum öt percre, majd lecsepegtetés után kis olivaolajjal máris tálalható.

 • 5 hiba, amelyet a fogyókúrázók elkövetnek

  A fogyókúra sikere nagyon sok tényezõn múlik, és néhány alaphibát szinte mindenki elkövetett már. Lássuk, mik is ezek! Ezt az ötöt feltétlenül kerüld el!

  1. Ne remélj azonnali megoldást!

  Ha rekordsebességgel akarsz lefogyni azért, mert valami szuper reklámot láttál, és pár kapszula sok-sok mínusz kilót ígér, sajnos nem fog menni. Hirtelen felindulásból sose fogj neki, mert elõször fejben kell eldönteni és rákészülni, hogy leadod a súlyfelesleged. Azonnali megoldás nem létezik, ráadásul minden egyéb energia befektetés nélkül.

 • Tartós paradicsomot termesztettek Indiában

  Hosszan friss, minõségét akár 45 napig is megõrzõ, ezáltal pedig tovább tárolható genetikailag módosított paradicsomot termesztettek tudósok Indiában.

  A kutatók két olyan enzim esetében alkalmazták a géntechnológiát, amelyek a paradicsom érésekor fokozott mennyiségben vannak jelen. A szakemberek szerint mindkét enzim hozzájárul ahhoz, hogy a termés frissességébõl veszítve puha legyen.

 • Étrend-kiegészítõvel a rák ellen?

  Egyre több ember szed valamilyen étrend-kiegészítõt annak érdekében, hogy táplálkozását kiegyensúlyozottabbá tegye, és hogy csökkentse az olyan súlyos betegségek kialakulásának esélyét, mint például a rák.

  A Texasi Egyetem szakértõje, Sally Scroggs szerint azonban nem biztos, hogy ezek a készítmények valóban mûködnek, hiszen egyelõre nincsenek egyértelmû bizonyítékok arra nézve, hogy hozzájárulnak a szervezet erõsítéséhez.

 • A vörös rizs csökkenti a koleszterinszintet

  Egy sor táplálékkiegészítõ és az életmód megváltoztatása ugyanolyan hatékony a koleszterinszint csökkentésében, mint a gyógyszerek, például a sztatinok szedése, a testsúly csökkentésében pedig jobban segíti az embereket - állítják amerikai kutatók.

  Júniusban közölte az amerikai szívgyógyászok szaklapja egy nagy kínai tanulmány eredményét, mely szerint a kínai vörös rizsbõl származó gyógyszerkészítmény koszorúérbetegeknek adva jelentõsen csökkentette a szívroham ismétlõdésének kockázatát, javította a betegek életkilátásait.

 • Drámai helyzet - 2020-ra elfogyhat a kávé?

  A globális felmelegedést okolják a nagy kávétermelõ országok, a 35-50 százalékos termelés csökkenésért.

  A nemzetközi kávé szervezet, az OIC adatai szerint világszerte csökken a kávétermés, a kereslet viszont emelkedik. "Már vannak bizonyítékok a klímaváltozás következményeire" - közölte a szervezet elnöke Néstor Osorio a guatemalavárosi nemzetközi kávé konferencián. A kávétermés növelése érdekében az iparág a kistermelõk ösztönzésére helyezi a hangsúlyt Latin-Amerikában.

 • Nyári kortyok

  Nyár és víz - szorosan összefüggõ fogalmak. Ha a Balatonon vitorlázunk vagy a strandon pancsolunk a medencében, talán nem is gondolunk arra, hogy e nélkül az elem nélkül a földi élet sohasem jött volna létre. Nyár és víz - szorosan összefüggõ fogalmak. Ha a Balatonon vitorlázunk vagy a strandon pancsolunk a medencében, talán nem is gondolunk arra, hogy e nélkül az elem nélkül a földi élet sohasem jött volna létre. Valószínûleg azon sem morfondírozunk, hogy testünk több mint 70 százaléka víz, és az sem fordul meg a fejünkben, hogy vajon hogyan szabályozhatjuk megfelelõen folyadék-kibocsátásunkat és -bevitelünket.

 • Savanyú káposzta: egészséges és fogyókúrához is tökéletes

  A savanyú káposztából számtalan ízletes étel készíthetõ, ám nem csak ezért szeretjük. A savanyú káposzta, és annak leve ugyanis tele van vitaminokkal, a bélrendszerre jótékony hatással van, fogyaszt és a daganatos sejtek szaporodását is meggátolja. A savanyú káposzta – ami fejeskáposztából készül – fõzve, rakva, párolva, levesnek, salátának, vagy nyersen is gazdag vitamin- és tápanyagforrás. A fejeskáposzta C-vitamin tartalma igen magas (100 gramm 20 milligramm C-vitamint tartalmaz), amit a savanyítás után sem veszít el, mint ahogy más, értékes összetevõit sem – így rendszeres fogyasztásával a náthás megbetegedéseket is távol tarthatod.

 • Ha szomorú vagy, ha ideges: vásárolj?

  Egyikünk számára sem ismeretlen a helyzet: rossz kedvünk van, elegünk van mindenbõl. Ha a nõpopulációt megkérdeznénk, mit csinál annak érdekében, hogy ez megszûnjön, legalább minden ötödik azt felelné: elmegyek vásárolni!

  Néha ez a vágy mindannyiunkra ránktör, és ha van pénzünk, nem is nagyon állunk ellen. De vannak olyan emberek, akiknél a költekezés már kényszeres: õket nevezzük shopoholistáknak.

 • A rosttal teli táplálkozás csökkenti a koleszterinszintet

  A rosttal teli táplálkozás csökkenti a koleszterinszintetAz élelmi rost tulajdonképpen nem más, mint a növények ehető része, mely szervezetünkben nem tud megemésztődni, és a vékonybélben felszívódni, ezért érintetlenül halad tovább a vastagbélbe. Mindeközben, mint egy kefe söpör végig a beleken, és megtisztítja azokat az ott lerakódott salakanyagoktól. De a rostok nemcsak emésztésünket javítják, csökkentik a vér koleszterinszintjét, és lassítják a szénhidrátok emésztését is, így szabályozva a vércukorszint hirtelen megemelkedését. A teljes kiőrlésű gabona nagyszerű rostforrás.